New

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน, น้ำ, ป่าไม้, ภูเขา, แร่ธาตุ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาล้วนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งสิ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความจำเป็นที่เราควรต้องตระหนักและเห็นคุณค่า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้อยู่ยาวนานอย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อที่คนอาจยังไม่ทราบ

แนวทางการอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์

อากาศคือสิ่งที่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ใช้ในการหายใจเพื่อดำรงชีวิตให้คงอยู่ต่อไป คิดดูว่าหากอากาศมีแต่มลพิษหรือมีแต่ความสกปรกทุกสรรพสิ่งคงค่อยๆ ล้มหายตายจากไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ในฐานะที่เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ มีกระบวนการทางความคิด เราจึงสามารถหาแนวทางในการอนุรักษ์อากาศเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงน่าอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับแนวทางการอนุรักษ์อากาศกันดีกว่าว่าทำอย่างไรได้บ้างจึงจะส่งผลดีต่อทุกๆ ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญของโลก เพราะโลกมีปริมาณน้ำมากถึงร้อยละ 98 ในจำนวนนั้นมีเพียงร้อยละ 2.59 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดซึ่งมนุษย์ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำเค็มในทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนถึงบริโภคอุปโภคในครัวเรือน แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแบ่งตามกิจกรรมมีดังนี้