About Us

Florida-pic
Floridagreens.org เราอุทยานอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในฟลอริด้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการที่อยากอยู่ใกล้ชิดและศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของธรรมชาติ ได้เข้ามาศึกษากันในอุทยาน สำหรับเด็กนักเรียนสามารถที่จะเข้าชมได้ฟรีถ้ามาทัศนศึกษากับทางโรงเรียนและมีคุณครูคอยดูแลแล้วให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แล้วทางอุทยานยังมีที่พักจัดไว้ให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการจะพักค้างคืนอีกด้วย นอกจากนี้ทางอุทยานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายคอยให้บริการแก่ท่านเพียงแค่ท่านไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่