Benefits-of-conservation

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน, น้ำ, ป่าไม้, ภูเขา, แร่ธาตุ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาล้วนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งสิ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความจำเป็นที่เราควรต้องตระหนักและเห็นคุณค่า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้อยู่ยาวนานอย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อที่คนอาจยังไม่ทราบ

การอนุรักษ์

การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด โดยใช้อย่างมีประโยชน์ เกิดผลดีต่อส่วนรวมเป็นระยะเวลานานที่สุด การใช้ทรัพยากรต้องไม่สูญเสียไปโดยใช่เหตุ ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ทั้งนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติย่อมเกิดการสูญเสียในระบบนิเวศ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นจึงรวมถึงในความหมายนี้ด้วย

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประโยชน์ทางตรง

  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ หรือช่วยบรรเทาภัยที่มาจากธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดล้วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ได้
  2. ประชาชนมีทรัพยากรมากพอ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคต่อไปแบบยั่งยืน
  3. เมื่อมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึ้น จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สิ่งมีชีวิตมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเพิ่มพันธุ์สัตว์ได้หลากหลายขึ้น
  4. การสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยลง เพราะทุกคนเห็นความสำคัญจึงไม่ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีดังเดิมและมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น
  5. ประชาชนในชุมชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคน้ำได้อย่างปลอดภัย
  6. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด จะเป็นแหล่งต้นกำเนิดสายพันธุ์ สัตว์ สปีชีส์สายพันธุ์ใหม่ ส่วนพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในมนุษย์ได้

ประโยชน์ทางอ้อม

  1. การอนุรักษ์จะช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างยั่งยืน เพราะทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้
  2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้สวยงามและมีอัตราการเติบโตของทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น
  3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่วมกันอนุรักษ์โดยไม่ทำลายนั้น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทางธรรมชาติได้อย่างเยี่ยมยอดและมีความบริสุทธิ์มากที่สุด มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกใบนี้ จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาไว้เฉยๆ แต่ยังหมายถึงการนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ได้อย่างถูกต้องอย่างไม่ทำลายลงไป พร้อมทั้งให้สิทธิ์กับประชาชนทุกคนได้ร่วมกันการดูแล พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นให้กลับมาอยู่คู่ประเทศอย่างยั่งยืนและถาวรตลอดไป

ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่มีคุณภาพดีๆ ที่จะสานฝันด้วยการเล่นเกมจาก gclub พร้อมทั้งนำข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อการลงทุนที่ถูกต้องกับเกมบาคาร่า ในการดำเนินชีวิตที่ดี

About the author: admin