Mineral-conservation

การอนุรักษ์แร่ธาตุอย่างถูกต้อง

สำหรับการอนุรักษ์แร่ธาตุ มีความแตกต่างกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทอื่นๆ หากแต่ก็ยังคงมุ่งเน้นอนุรักษ์อย่างเหนียวแน่น นั่นก็คือ นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับวิธีอนุรักษ์แร่ธาตุในปัจจุบัน มีหลายวิธี ได้แก่…

ขั้นตอนดำเนินงานทางวิชาการ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด ขั้นตอนนำแร่ออกจากแหล่งแร่ ตลอดจนการตกแต่งหรือคัดแยกแร่ พยายามสกัดนำเอาแร่ออกมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ว่าจะต้องเพิ่มรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

ใช้แร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้แร่ธาตุอย่างประหยัด หากแต่ต้องได้ผลงานมากและใช้ได้อย่างยาวนานที่สุด จนเกิดความคุ้มค่าอย่างไม่เสียเปล่า

นำแร่ที่ใช้ประโยชน์แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ในวงการอุตสาหกรรมจากการนำเอาเศษวัสดุ ซึ่งเป็นทั้งโลหะรวมทั้งอโลหะประเภทต่างๆ มาคัดแยกประเภท ต่อจากนั้นให้นำมาแปรรูปหรือเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง หรือ Re – Use

ใช้สิ่งอื่นทดแทน

นำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน เป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดจำนวนของแร่ ที่จะนำมาใช้ให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของแร่ธาตุเหล่านั้น เช่น แร่เหล็ก ได้รับการนำมาใช้มากที่สุดจากบรรดาแร่โลหะทั้งหลาย ซึ่งทำให้ปริมาณของแร่เหล็กลดน้อยลงไปมาก ปัจจุบันนี้ได้มีการนำแร่ชนิดอื่นมาทดแทนแร่เหล็กมากขึ้น นั่นก็ คือ อะลูมิเนียม นั่นเอง

วิธียืดอายุการใช้งานแร่ธาตุให้ยาวนาน

เป็นอีกหนึ่งวิธีการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุอย่างทะนุถนอมรวมทั้งยังมีความประหยัดขึ้นอีกวิธีหนึ่ง เช่น ปัญหาเกิดสนิมของเหล็ก เพราะเหล็กเกิดปฏิกิริยาเคมีกับอากาศในสถานที่มีอากาศชื้น สำหรับวิธีป้องกันสนิม สามารถทำได้โดย

  • ใช้สีทาฉาบเคลือบไว้
  • นำแร่โลหะบางประเภทที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผสมลงไปกับเหล็กพร้อมหลอมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถลดอัตราการเกิดสนิมของเหล็กได้ เช่น สแตนเลส เป็นต้น

ตรึงราคา

หลักอนุรักษ์ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ เพราะปริมาณอันมีจำกัดรวมเข้ากับความไม่สม่ำเสมอของการกระจายตัว อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ด้วยเหตุนี้ถ้ามีการควบคุมการผลิตให้สมดุลกับจำนวนที่ใช้สอย ก็จะสามารถช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้แร่ลงได้

สำรวจแหล่งแร่ธาตุเพิ่มเติม

แหล่งแร่ธาตุจากมุมต่างๆ ของโลกได้ถูกสำรวจและนำมาใช้งานมากมาย ทำให้เกิดความวิตกในเรื่องการขาดแคลนแร่ธาตุมากขึ้น โดยการสำรวจค้นหาแหล่งแร่ธาตุที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย มีความง่ายและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในการสำรวจแร่ยูเรเนียม ใช้เครื่อง Magneto meter สำรวจเหล็ก รวมทั้งการใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหว เพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

About the author: admin