New

ds

Profile


ผมชื่อ MAX อายุ 26 ปี ทำอาชีพนักดนตรีอิสระเล่นตามร้านอาหาร ผมเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะจึงทำให้มีเรื่องเล่าในประสบการณ์ชีวิตมากมาย เพราะในอาชีพที่ผมทำนั้นซึ่งทำให้ได้เจอเรื่องมากมาย จึงอยากออกมาเล่าประการณ์ต่างให้เพื่อนได้เข้ามาอ่านกัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ บ้างไม่มากก็น้อย

Recent Comments

    Archives