ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน, น้ำ, ป่าไม้, ภูเขา, แร่ธาตุ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาล้วนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งสิ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความจำเป็นที่เราควรต้องตระหนักและเห็นคุณค่า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้อยู่ยาวนานอย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อที่คนอาจยังไม่ทราบ